DISCLAIMER
  
Website
Deze disclaimer is van toepassing op de website www.hooper.nl van Hooper Architects te Oosterhout.  Door deze internetsite te raadplegen verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.  De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hooper Architects streeft ernaar u juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kan Hooper Architects niet garanderen dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig en / of actueel is. Hooper Architects behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s en foto's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hooper Architects. Hooper Architects heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.  
 
Email
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt is gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Hooper Architects staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hooper Architects is niet verantwoordelijk voor schade of virussen, die door dit bericht wordt toe- cq overgebracht.  
   
follow us on facebook | twitter | linkedin
Twitter en RSS
 
2 Titel Twitter bericht
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
3 Titel Twitter bericht
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 Titel Twitter bericht
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
6 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
9 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
10 dagen | Euroguidance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
13 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Int_Agentschap: NL-VL seminar Draagvlak voor ToI- en PS-projecten. Inschrijving voor lopende projecten is open: http://t.co/0Bp9Omn
15 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Int_Agentschap: Deadlines call #LLP #ldvprojects different than last year TOI 2/2, Mob 3/2, PS 21/2 http://ow.ly/6aqEn
15 dagen | Twitter / Int_Agentschap
Int_Agentschap: For all of you returning from holidays: Call for proposals #LLP http://ow.ly/6aqol
16 dagen | Euroguidance
Lifelong_guidance_across_Europe_