Hooper Architects in rouw

Diep bedroefd en met grote verslagenheid delen wij u mede dat op 23 december op 73-jarige leeftijd ‘onze’ Paul Hooper is overleden. Paul was graag gezien en toonde nog steeds nauwe betrokkenheid bij het bureau en de medewerkers. Iedere week bracht hij een bezoek aan het bureau en toonde interesse in de projecten en de medewerkers. Zijn enthousiasme over het vak was altijd duidelijk voelbaar. Hij volgde de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bouw en architectuur op de voet en deelde dat ook graag met ons. De laatste maanden zagen we hem steeds minder. We misten hem. Zijn interesse, zijn verhalen, zijn betrokkenheid. Hij was trots op het architectenbureau.

We gaan Paul enorm missen en zullen hem blijven herinneren als een enthousiaste, dynamische, betrokken maar vooral visionaire architect en collega, die de basis onder ons bureau heeft gelegd. Wij wensen Jenneke, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Wij zullen hem nooit vergeten!

Een warme groet namens alle medewerkers van Hooper Architects

© Hooper Architects