Specialist in sport en recreatie

Hooper Architects streeft in al haar activiteiten naar het hoogste niveau van service en design. Daarbij vormt het perspectief van de opdrachtgever altijd onze leidraad. Van belang zijn een drietal kernthema’s: functioneel, duurzaam en stijlvol. Dit betekent dat we gebouwen realiseren van een hoge kwaliteit, zo efficiënt mogelijk gebruik makend van beschikbare middelen als tijd, ruimte en budget.

Met bijna 50 jaar ervaring zijn we specialist op het gebied van zwembaden en sport- en recreatievoorzieningen, waarbij naast het architectonisch ontwerp van het gebouw ook de ontwerpverantwoordelijkheid voor de technische en logistieke uitwerking bij ons bureau wordt ondergebracht. Tevens zijn we ook gespecialiseerd in de bouwbegeleiding van het project. We zijn expert als het gaat over de specifieke wet- en regelgeving, de normen en eisen op het gebied van bouwfysica en veiligheid, de ITS normering en de KNZB richtlijnen. Met eigen interieurarchitecten in huis wordt iedere opdrachtgever volledig ontzorgt.

Inmiddels hebben we tal van projecten gerealiseerd in Nederland, Engeland en Duitsland. Ook voor Duitsland en Engeland hebben wij alle expertise in huis. We hebben kennis en mankracht in huis om tevens het bouwtoezicht te regelen. Bij buitenlandse projecten vindt dat plaats op locatie.

Door de jaren heen hebben wij voor NOC/NSF hebben tal van projecten ontworpen en naar volle tevredenheid gerealiseerd.

Kortom, volledige expertise betekent volledige ontzorging voor de opdrachtgever.

© Hooper Architects