Goed nieuws over zwemcentrum De Welle in Drachten

We gaan bouwen!

Vorige week werd duidelijk dat de nieuwbouw van zwemcentrum De Welle doorgaat. Dat was de uitkomst van de raadsvergadering waar een ruime meerderheid vóór de realisatie van de nieuwbouw stemde.

Op donderdagmiddag 9 februari 2023 ondertekenden de gemeente Smallingerland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Pranger-Rossier Installaties BV de samenwerkingsovereenkomsten voor de realisatie van het nieuwe zwemcentrum De Welle.

Deze week wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Dit duurt ongeveer tot 1 maart. Daarna wordt het terrein beschikbaar gesteld voor Dijkstra Draisma voor de start van de bouw en de voorbereidingen daarvan. Begin 2025 wordt het nieuwe zwemcentrum in gebruik genomen.

We kijken er enorm naar uit om ons ontwerp te mogen realiseren.

© Hooper Architects