Opdracht voor nieuwe gymzaal Zuidlaren – Circulariteit in het kwadraat

Hooper Architects heeft, in nauwe samenwerking met Vaessen B.V. en Buursema Bouwbedrijf B.V., de opdracht verworven voor de uitwerking en bouw van de Gymzaal Goudenregenlaan in Zuidlaren.

De gemeente Tynaarlo streeft naar het bevorderen van hergebruik van materialen, en daarom staat onze aanpak in het teken van het creëren van een circulaire sportaccommodatie die niet alleen een positieve invloed heeft op de omgeving, maar ook op de toekomst.

Wij zijn bijzonder trots op het resultaat: een mooie stedenbouwkundige inpassing waarin het ontwerp naadloos op gaat in haar omgeving en volledig harmonieert met het bestaande straatbeeld. Hierbij hebben we extra nadruk gelegd op klimaatadaptiviteit en biodiversiteit.

Ons ontwerp kenmerkt zich door zijn compactheid, biedt optimaal comfort voor de gebruikers en beschikt over een heldere logistieke structuur. Wat betreft circulariteit en het gebruik van duurzame materialen was het realiseren van dit ontwerp voor ons team een creatieve uitdaging, waarbij elk lid vanuit zijn eigen discipline met ontzettend veel enthousiasme heeft samengewerkt.

De start van het uitwerken van het Voorlopig Ontwerp is inmiddels een feit. De bouwfase zal aanvangen met het circulair slopen van de huidige gymzaal, waardoor ruimte wordt gemaakt voor een volledig nieuwe, duurzame gymzaal op exact dezelfde locatie. Wij kijken uit naar het vervolg van dit mooie project!

© Hooper Architects