Sportief knooppunt Joure

Bij aanvang van ons ontwerpproces van Sportief knooppunt Joure hebben wij als ontwerpteam de volgende ambities uitgesproken. Om te beginnen stelden we onszelf als doel een gebouw te ontwerpen met een “nieuwe” uitstraling. Men gaat het gebouw ervaren als één centrum, ondanks het feit dat een deel van het gebouw bestaand is. Vervolgens hebben we als ontwerpdoel gesteld een helder en overzichtelijk sportgebouw te ontwerpen. Een gebouw waarin, ondanks zijn grootte, de gebruikers en de beheerders prettig en probleemloos kunnen sporten en werken. Dit alles moest uiteindelijk resulteren in een compact en betaalbaar gebouw waarin alle aspecten van het programma van eisen op een optimale wijze zijn vertaald. Het eindresultaat bewijst dat we onze ambities waar hebben gemaakt.

Het huidige zwembad was wat betreft de interne routing afgestemd op parkeren en entree aan de Zuiderveldstraat. Met de nieuwe stedenbouwkundige opzet, is de ingang van het nieuwe sportcentrum naar de andere kant van het project geplaatst. De uitdaging was om door middel van de architectuur van het gebouw richting te laten geven aan de aankomende sporters vanaf het parkeerterrein tot in het hart van het gebouw. We kwamen tot een heldere oplossing met hoge mate van vanzelfsprekendheid. De oplossing hiervoor is heldere geleiding. De luifel is hierin het sterke vertrekpunt en de beweging gaat door naar de met glas omringde entreehal en via de kassa naar de ingang van de kleedkamers van het zwembad en de sporthal. Door het gebruik van glazen gevelelementen in de nieuwe bouwdelen krijgt het gebouw een eigen herkenning in Joure. Door deze elementen ‘s avonds te verlichten wordt de herkenbaarheid versterkt. Tevens krijgt de nieuwe langzame verkeersroute die het plangebied kruist door deze opgelichte gevelelementen een prettige geleiding. De nieuwe recreatieve uitbreiding van het zwembad aan de ligweide kant completeert de transformatie van het oude gebouw. De wildwaterbaan is zichtbaar vanaf het entreeplein waardoor het centrum een van zijn geheimen onthult voordat de bezoekers het gebouw betreden.

Een belangrijk middel om helderheid en tevens overzichtelijkheid binnen het gebouw te realiseren is openheid en transparantie. Vanuit één centraal punt, de receptie, is het centrum te overzien en te beheren. Vanuit dit centrale punt vinden de sporters hun weg richting de kleedkamers van de sporthal en het zwembad en vinden de toeschouwers hun weg naar de tribune van de sporthal. In het ontwerp is de centrale hal tevens de plaats waar de sfeer van het gebouw wordt beleefd. Vanaf hier is zicht in het zwembad en zicht in de sporthal, dit maakt het voor de bezoekers direct duidelijk waar zij heen moeten. Deze ruimte is ingericht als een ontmoetingsplaats, een huiskamer. In de zomer kan de foyer met een breed vouwkozijn geopend worden naar het entreeplein. De tribune heeft 225 zitplaatsen met mindervalide plaatsen.

In het ontwerp is een sterke relatie tussen de receptie/kassa en de bar van de horeca. De verbinding tussen de bar van de droge en de natte horeca is in combinatie met de achterliggende bereidingskeuken gemaximaliseerd. Direct achter de doorgaande bar bevindt zich de keuken en de daarbij horende bergingen.

 

Opdrachtgever
Gemeente Joure
Locatie
Zuiderveldstraat, Joure
Omvang
6650 m2 gba
Status
Gerealiseerd
Realisatie
Pellikaan Bouwbedrijf
DELEN

© Hooper Architects