Healing Environment

Letterlijk vertaald betekent healing environment een genezende of herstellende omgeving. Een omgeving waar de lichamelijke of mentale gezondheid van mensen beter van wordt. Als je zo doorredeneert, dan is het belangrijk dat iedere omgeving waarin mensen wonen, werken of verblijven, een fijne omgeving is. Voor ons, als architecten, is het vanzelfsprekend dat iedere omgeving aan dit criterium voldoet, of het nu een binnenruimte of een buitenruimte is.
Architectuur heeft een positieve invloed op mensen. Naast sociale aspecten spelen ook ruimtelijke factoren een rol in het welbevinden van gebruikers en bezoekers. Wij stellen ons bij ieder project de vraag of en op welke manier je hiermee in het ontwerp rekening kunt houden.
Gebouwen geven richting aan de functies en activiteiten die er plaats vinden. Ze definiëren ruimtes en bepalen daarmee bijvoorbeeld hoe groot een kantine in een kantoorgebouw kan zijn. Ook het materiaalgebruik, de kleur, de inrichting, de mate waarin de gebruikers die naar hun persoonlijke voorkeuren kunnen aanpassen, het uitzicht zijn aspecten die van invloed kunnen zijn. Een healing environment kan dus bestaan uit een fysieke omgeving waar een bewuste keuze is gemaakt om aspecten die van invloed kunnen zijn op de gezondheid of het welbevinden van de gebruiker deel uit te laten maken van het ontwerp.

© Hooper Architects