Ambulancepost Almkerk

Voor de transformatie van Beukenhorst West kantorenpark naar woonwijk heeft Hoofddorp Centraal een Inrichtingsplan en ontwikkelstrategie gemaakt. Dit document waaronder de “Spelregels voor initiatiefnemers” zijn de uitgangspunten geweest waarmee het plan voor het nieuwe appartementengebouw aan de Planetenweg is ontworpen.

Voor de transformatie van Beukenhorst West kantorenpark naar woonwijk heeft Hoofddorp Centraal een Inrichtingsplan en ontwikkelstrategie gemaakt. Dit document waaronder de “Spelregels voor initiatiefnemers” zijn de uitgangspunten geweest waarmee het plan voor het nieuwe appartementengebouw aan de Planetenweg is ontworpen.

De opdracht was om een gebouw te ontwerpen met een hoge dichtheid op de plaats waar op dit moment twee kantoorgebouwen staan. Door de stedenbouwkundige adviseurs van Hoofddorp Centraal was een modelstudie gemaakt voor een bouwvolume langs de Planetenweg dat bestond uit een 13 tot 14 verdieping hoog hoogteaccent aan de entree naar Hoofddorp West langs de stations route met daaraan gekoppeld een lintvormige volume met een hoogte variërend tussen 6 en 9 bouwlagen. Op straat niveau heeft het gebouw over de volledige lengte een commerciële / maatschappelijk plint.

Het polderlandschap van de regio gaf aanleiding om de term “polderarchitectuur” als inspiratie te hanteren voor het te ontwikkelen gebouw. Tijdens het ontwerpproces hebben wij de kenmerken van het polderlandschap onderzocht en vast gesteld dat er elementen zijn die toepasbaar waren voor ons project.

  • De lineaire / orthogonale structuren van de verbouwde polders
  • De rechte ontsluiting structuur van de boeren bedrijven in de polders
  • De afwisseling tussen bebouwing en groengebieden langs de ontsluitingswegen
  • Het door de dijklichamen ontstane hoogteverschil tussen de boeren erven

De kenmerken zijn vertaald in de structuur van het ontwerp. Door een spel met de lineaire / orthogonale (polder-) structuren in de gevels wordt een straatbeeld gecreëerd dat dynamisch en individueel is. Er ontstaan herkenbare woongebouwen waaraan de bewoners zich verbonden voelt. De rechte ontsluiting structuur van de appartementen deelt de lintvormige volume in twee schijven. De schijven variëren individueel in hoogte waardoor er op het dak een verticaal landschap ontstaat met bebouwing en groengebieden (terrassen). Door het verticale spel ontstaat een rijk gebouwprofiel met individuele een gezamenlijke “plekken” voor de bewoners.

De commerciële / maatschappelijke plint op straatniveau wordt qua gevelafwerking afgestemd op de gevelstructuur van de bovengelegen gevels. Hiermee voorkomen we dat de plint eentonig wordt en dat de functies in het straatbeeld herkenbaar worden.

Het gebouw telt in totaal 266 appartementen. De appartementen bestaan uit atelierwoningen, studio’s, tweekamer appartementen en driekamer appartementen. Er is op straat niveau ca 1500m² aan commerciële / maatschappelijke ruimte. Onder het gehele gebouw is een parkeerkelder voorzien voor de bewoners van het gebouw.

Locatie
Almkerk, Nederland
Status
Gerealiseerd
Gerealiseerd
2017
DELEN

© Hooper Architects