Hotel Van de Valk Tiel

Opdrachtgever
Hotelgroep van der Valk International
Omschrijving
Renovatie en uitbreiding hotel
Omvang
11.743 m2
Locatie
Tiel
Gerealiseerd
2016
Aannemer
Dura Vermeer
Constructeur
Pieters Bouwtechniek
DELEN

© Hooper Architects