Sportboulevard Dordrecht

De Sportboulevard in Dordrecht is niet alleen een van de grootste door Hooper Architects ontworpen gebouwen, maar ook een van de grootste sportcomplexen van Nederland. Het gebouw bestaat uit onder andere uit ijsbanen, zwembaden, sporthallen, centrale voorzieningen en een parkeergarage.

Sportboulevard

In 2003 is Hooper Architects als adviseur voor de gemeente Dordrecht betrokken bij de ontwikkeling van de Sportboulevard. De vraagstelling vanuit de gemeente aan Hooper Architects was om binnen de stedenbouwkundige visie van de Gemeente Dordrecht invulling te geven aan het ontwerp van de Sportboulevard.
Vanuit de stedenbouwkundige visie van de Gemeente Dordrecht is het knooppunt “Dortwijk” benoemd als te ontwikkelen voorzieningenknooppunt voor Dordrecht en de regio.

Binnen de planontwikkeling neemt de Sportboulevard in het Gezondheidspark een belangrijke plaats in. Een van de beleidsspeerpunten van de gemeente is om samenhang te scheppen tussen sport en gezondheid. Door de actieve opstelling van Hooper Architects met de stedenbouwkundige supervisor en de gemeente Dordrecht is invulling gegeven aan deze eis. Uiteindelijk heeft deze uitdagende ontwerpopgave geresulteerd in een beeldbepalend gebouw gelegen op een prominente plaats in het plangebied.

Een gebouw voor topsporters

Door de transparantie van het gebouw krijgt de voorbijganger het gevoel van de dynamiek welke zich in het complex afspeelt. De bezoeker/sporter wordt in een actieve omgeving opgenomen waar de centraal gelegen hoofdentree toe bijdraagt. Vanuit de hoofdentree heeft men direct een overzicht van de sportonderdelen waaruit het complex bestaat, te weten een 250m schaatsbaan, ijshockeybaan en oefenbaan, een 50 meter wedstrijdbad, twee 25 meter baden en een recreatiebad met wildwaterkanaal en een waterspeeltuin, een turnhal en uitbreidbare topsporthal, ondersteundende ruimten zoals centrale hal, tribunes, horeca en kleedruimten en een parkeergarage.

Een integraal ontwerp

Ook voor het interieurontwerp heeft Hooper Architects opdracht gekregen. Het draagt bij aan de uitstraling van het complex waar zowel topsporter, recreatieve sporter alsook bezoeker zich thuis voelt. Dit is in nauw overleg met Optisport, de exploitant, gerealiseerd. Vanaf de eerste ontwerplijnen heeft Hooper Architects het proces gestuurd en inhoud gegeven. Dit heeft geresulteerd in een integraal ontwerp.

Hooper Architects heeft voor de gemeente tevens de investeringsramingen, budgetteringen en begrotingen opgesteld. Het geheel heeft geresulteerd in een stijlvol, duurzaam, functioneel en energiezuinig gebouw (EPN-waarde = 0,98 waar wettelijk 1,9 geeïst wordt.) Het gebouw is ontwikkeld binnen een financieel vastgelegd budget conform de wens van de opdrachtgever.

Locatie
Dordrecht, Nederland
Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Omvang
35.750 m2
Gerealiseerd
Mei 2010
DELEN

© Hooper Architects